Film a dějiny 2013

filmadejiny.jpg

|| V Humpolci se, jako každý rok, koná na zřícenině hradu Orlík filmová přehlídka Film a dějiny a Knihkupectví Jana Zábrany je hrdé, že může být jedním ze sponzorů této akce.

V tomto  roce  se festival  zaměří  na dobu,  kterou  má  velká  část  obyvatel  naší  země  v živé  paměti.  Poslední  dvě  dekády  diktatury  proletariátu  v Československu  a Polsku  od konce  šedesátých  let  až do pádu  obou  komunistických  režimů.  

Prolínání  československých  a polských  dějin jsme zvolili záměrně  s ohledem  na mnoho  historických  paralel  včetně intenzivního  kontaktu opozičních hnutí z obou zemí v dané době. 

Název „Čas bezčasí“ naznačuje stručnou symptomatiku  zkoumaného  období.  Občan  vs.  totalitní  stát,  jednotlivec  a omezující  kolektiv,  ustavování  a vynucování  norem,  které  vedly  k životům  bez morálních  východisek  a možnosti  žít  dle  svého  svědomí  a přesvědčení.  Následkem  byla  paralyzovaná  společnost  plná  jednotlivců  bez šance  na skutečně  svobodnou  seberealizaci,  jejichž  životy  a sny  skončily  utopené  v každodenních  kompromisech, přetvářce a lži, která se stala další nepsanou normou. Společnost, která ztroskotala  v celkovému ustrnutí a morální devastaci. Pro lepší porozumění tématu nutno rozvrstvit společnost,  vyčlenit  určitá  dílčí  období,  zachytit  rozdíly  a paralely  v historickém  vývoji  komunistických  diktatur obou zemí. Klíčovým pohledem pro nás bude vztah jednotlivce a společnosti, zejména těch  vrstev, které se různými způsoby vzpíraly každodenní šedivé realitě a kolaboraci se státní mocí. Rádi  bychom mj.  upozornili  na  dokumentární  film  Jistota  nejhoršího  v  režii  Aleše  Kisila,  což je především pocta Janu Zábranovi (promítat  se bude v pátek 23.8. v 19.30 hodin).  Závěr festivalu pak bude patřit komu jinému než Ivanu M. Jirousovi. V neděli 25.8. ve 20.30  bude promítnut film Olivera M. Morgensterna Rok bez Magora.

Knihkupectví Jana Zábrany zde figuruje také jako jeden ze sponzorů festivalu.

Více o přehlídce najdete na stránkách http://www.castrum.cz/film-a-dejiny/