Adam, Robert, kol. - Gramatické rozbory češtiny

Gramatické rozbory češtiny
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788024637501
Cena eshop:
252 Kč
( Cena MOC: 280,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Adam, Robert, kol. - Gramatické rozbory češtiny

Studijní příručka určená primárně studentům prvního ročníku bakalářského studia bohemistiky obsahuje výklady z morfematiky, slovotvorby, morfologie a syntaxe českého jazyka, doprovázené řadou příkladů, a ke každé z těchto disciplín několik cvičení včetně klíče. Cílem výkladů je, aby uživatelé příručky po jejich prostudování zdokonalili svou dovednost jazykového rozboru. Publikace dále přináší řadu pravopisných cvičení (v podobě korektur textů s chybami) a úkolů z oblasti normativního tvarosloví spisovné češtiny (rozdělených podle jednotlivých ohebných slovních druhů), včetně řešení. Pravopis a normativní mluvnice zde však vykládány nejsou – pro poučení o nich odkazujeme na Internetovou jazykovou příručku (http://prirucka.ujc.cas.cz). V závěru obsahuje publikace též slovník základní jazykovědné terminologie, a to v dvojím řazení: abecedním a věcném (uspořádaném podle jednotlivých jazykovědných disciplín a jejich tematických oblastí).
Kód titulu: 9788024637501
Autor: Adam, Robert, kol.
Nakladatel: Karolinum
Jazyk: čeština
EAN: 9788024637501
Rok vydání: 2017
Počet stran: 240
skrýt