Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2003-2005

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2003-2005
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788086903156
Cena eshop:
179 Kč
( Cena MOC: 199,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2003-2005

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) je prvním reprezentativním materiálem tohoto sdružení. Obsahuje příspěvky, z nichž většina zazněla na pravidelných setkáních asociace v letech 2004–2005. Tematické rozpětí příspěvků velmi dobře znázorňuje šíři problematiky, jíž se asociace zabývá. Příspěvky nejsou věnovány pouze samotné výuce češtiny jako cizího jazyka, resp. češtiny pro cizince, ale také sociokulturním aspektům, které s výukou češtiny jako cizího jazyka přímo souvisejí, ukázkovým hodinám, pracovním seminářům a vystoupením členů, kteří se zabývali konkrétními didakticko-metodickými otázkami.V neposlední řadě může být, zvláště pro začínající učitele, cenná bibliografie, která některé texty doprovází.
Sborník je podle obsahového zaměření rozdělen do 5 oddílů. První část je spíše teoretická, druhá a třetí se zabývá sociokulturními aspekty výuky češtiny jako cizího jazyka, jednak u studentů se slovanským mateřským či výchozím jazykem a jednak seznamuje s obtížnostmi výuky u studentů z Asie. Čtvrtý oddíl přináší praktické ukázky věnované práci s textem, cvičením, poslechu a celkovému didakticko-metodickému přístupu. Pátý oddíl podává informace o problematice výuky dětí imigrantů. Sborník uzavírá příspěvek pojednávající o vytvoření prvního manuálu češtiny pro cizince bez znalosti latinky.
Kód titulu: 9788086903156
Nakladatel: Akropolis
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2006
Počet stran: 208
skrýt