Bahlcke, Joachim, Bobková-Valentová, Kateřina, Mikulec, Jiří - Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries)

Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries)
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788072863051
Cena eshop:
270 Kč
( Cena MOC: 300,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Bahlcke, Joachim, Bobková-Valentová, Kateřina, Mikulec, Jiří - Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries)

Monografie vydaná Historickým ústavem AV ČR ve spolupráci s Universität Stuttgart je věnována problematice náboženského násilí, k němuž docházelo během 15. – 18. století jak v českých zemích, tak také šířeji ve středoevropském prostoru. Obsahuje celkem 21 studií domácích i zahraničních historiků, kteří své prvotní teze k těmto příspěvkům formulovali na mezinárodním vědeckém sympoziu ke konfesnímu násilí konaném v Praze v roce 2014. Kniha má mezioborový charakter, kromě politických a náboženských dějin zasahuje do dějin literatury, výtvarného umění, teologie apod. Z tematického hlediska je publikace členěna do tří oddílů, první se zabývá typy konfesního násilí a jeho důvody, druhý je věnován úloze náboženství při vzniku a průběhu těchto konfliktů a třetí oddíl sleduje snahy, jež měly vést ke zmírňování nábožensky motivovaného násilí. Jednotlivé studie jsou publikovány v angličtině nebo němčině, každý text je doplněn českým resumé a resumé ve druhém světovém jazyce (německé příspěvky anglickými resumé a naopak). Monografie je opatřena rejstříkem místních a osobních jmen. Publikace je určena jak vědecké veřejnosti, tak i všem dalším zájemcům o náboženské dějiny raného novověku.
Kód titulu: 9788072863051
Autor: Bahlcke, Joachim, Bobková-Valentová, Kateřina, Mikulec, Jiří
Nakladatel: Historický ústav AV ČR, v.v.i.
Jazyk: angličtina, němčina
EAN: 9788072863051
Rok vydání: 2018
Počet stran: 383
skrýt