Chlíbec, Jan, Roháček, Jiří - Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách

Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788086890340
Cena eshop:
252 Kč
( Cena MOC: 280,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Chlíbec, Jan, Roháček, Jiří - Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách

První publikace mapující sepulkrální skulptury z období vlády jagellonské dynastie, jež je bezpochyby jedním vrcholných období dějin českého umění, přispívá k ucelení představy o výtvarné kultuře tohoto období výzkumem specifické sochařské sféry z pohledu uměleckohistorického a epigrafického. Na příkladu relativně malé exkluzivní skupiny památek zkoumá, do jaké míry se význam té doby promítá i do dochovaného nápisového fondu. Závažnost a zajímavost takto postavené otázky navíc akcentuje fakt, že druhá polovina 15. století a první polovina století šestnáctého je ze středoevropského a pochopitelně i českého epigrafického pohledu obdobím v mnohém přelomovým.

I když se konvolut studovaných děl dochoval jen v torzálním stavu, jsou jednotlivé práce svědectvím o sociálním postavení objednavatele, jeho náboženském zakotvení, kulturní úrovni i výtvarném cítění a také o jazykovém úzu zkoumané historické periody. Do textu, který obsahuje studii uměleckohistorickou, epigrafickou a podrobný katalog děl, jsou zahrnuty též sepulkrální skulptury, které dobou svého vzniku historický rámec jagellonské dynastie (1471-1526) přesahují. Tato okolnost je dána také tím, že kontinuita produkce některých konzervativních sochařských dílen a jejich typů funerálních monumentů překračovala vymezené období. Směřování nové doby pak signalizuje tumba Vojtěcha z Pernštejna, spojující tradiční výtvarné pojetí s formálně vytříbeným italizujícím portrétem. Každé z 25 katalogových hesel je provázeno čtyřmi vyobrazeními.
Kód titulu: 9788086890340
Autor: Chlíbec, Jan, Roháček, Jiří
Nakladatel: Ústav dějin umění Akademie věd ČR
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2011
Počet stran: 310
skrýt