Lazarev, S.N. - Vztahy - Základní zákonitosti fungování mezilidských vztahů

Vztahy - Základní zákonitosti fungování mezilidských vztahů
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788090638914
Cena eshop:
332 Kč
( Cena MOC: 369,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Lazarev, S.N. - Vztahy - Základní zákonitosti fungování mezilidských vztahů

Tato kniha je desátou z 13-ti dílné série knih Sergeje N. Lazareva Diagnostika karmy. V denníkové formě a za použití příkladů ze své léčitelské praxe zde S .N. Lazarev pokračuje v popisu svého odhalování vesmírných zákonů a objasňuje, jak se promítají do vztahů mezi lidmi. Vysvětluje příčiny vzniku nejobvyklejších problémů a poskytuje návod, jak tyto problémy řešit, jak nad sebou správně a samostatně pracovat, aby pominuly.

Nedokonaly´ na´hled na sveˇt nicˇi´ dusˇi, osud a teˇlo. A jen pokud muzˇ poma´ha´ zˇeneˇ poci´tit la´sku, a tento cit ma´ bli´zˇe k prˇa´telstvi´ nezˇ k sexu, pak nic neztra´ci´, a jen zi´ska´va´. Aby druhy´ cˇloveˇk poci´til la´sku, musi´me se sami naucˇit milovat. Neusta´le odevzda´vat energii la´sky, vrˇelosti, starostlivosti a poma´hat cˇloveˇku meˇnit se, otrˇa´sat jeho stabilitou.

La´ska se nejprve prˇemeˇnˇuje v mravnost, potom v duchovnost a schopnosti, pak – v peni´ze. Paradox, jenzˇ je prˇi´cˇinou rozvoje, ma´ vzˇdy sve´ mi´sto. Jedna se zamiluje do bohate´ho a rozumne´ho, protozˇe ci´ti´, zˇe se za ti´m skry´va´ za´soba la´sky. Druha´ se zamiluje do chude´ho a proste´ho, protozˇe vidi´, jak smeˇrˇuje k la´sce a jak se otevi´ra´ jeho dusˇe. Bohati´ teˇlem i dusˇi´ prˇicha´zi´ o la´sku. Chudi´ teˇlem i dusˇi´ silneˇji smeˇrˇuji´ k la´sce. Jeden ma´ dnes, ale zi´tra o to prˇijde. Druhy´, ktery´ nema´ nyni´, zi´ska´ vsˇechno pozdeˇji. Prosteˇ nyneˇjsˇi´ doba se lisˇi´ od te´ minule´. A jestli se drˇi´ve jedni odpoutaneˇ modlili a nahromadˇovali la´sku, a druzi´, kterˇi´ ji dostali, ji realizovali v moci, peneˇzi´ch, bohatstvi´, pak nyni´ minula´ za´soba mizi´, a vy´znam nahromadeˇni´ nove´ho roste. Nasˇe sy´pky jsou pra´zdne´. A to znamena´, zˇe hromadit a realizovat bude kazˇdy´.
Kód titulu: 9788090638914
Autor: Lazarev, S.N.
Nakladatel: Amaratime
Jazyk: čeština
EAN: 9788090638914
Rok vydání: 2017
Počet stran: 216
skrýt