Cajthaml, Jiří, Močičková, Jitka, Seemann, Pavel, Semotanová, Eva, Zudová - Lešková, Zlatica - Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století

Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788072863464
Cena eshop:
819 Kč
( Cena MOC: 910,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Cajthaml, Jiří, Močičková, Jitka, Seemann, Pavel, Semotanová, Eva, Zudová - Lešková, Zlatica - Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století

Atlas se člení na tři základní oddíly, Prostor, Čas a Společnost.
Záměrně nebylo vybráno prosté chronologické hledisko, kde by zanikly jedinečnost, specifičnost a přetrvávající aktuálnost témat, charakteristických pro 20. století. Podtitul naznačuje výběrovost témat, danou několika závažnými důvody: 20. století bylo obdobím, naplněným děním, které v mnoha případech prolíná do současnosti, je vnímáno jako součást historické a kolektivní paměti. Některé významné poznatky přitom nebylo možné zpracovat kartografickou metodou. V řadě případů by mapa vybraného území nebyla rovnoměrně, vyváženě pokrytá tematickým obsahem, a to nejen s ohledem na nedostatek relativně přesných topografických údajů, vyplývajících z výzkumu historických zdrojů, ale také kvůli jejich roztříštěnosti, nesourodosti či koncentraci pouze do určitých oblastí. V úvahu přicházely rovněž otázky hierarchizace (vyjádření stupně důležitosti, nadřazenosti a podřazenosti), kategorizace a zevšeobecnění (generalizace) údajů pro potřeby map malých měřítek. Závažný problém představovaly hranice území a jejich proměny v dílčích časových meznících, avšak znázorněné společně na jedné syntetizující mapě. Autorský tým byl mimo jiné limitován rozměry tištěného atlasu a s nimi souvisejícími měřítky jednotlivých map. Tam, kde to bylo nutné, byly hlavní mapy doplněny výřezy s detaily, případně přehledovými mapami. Tematický obsah map byl vždy zpracován tak, aby byl uživatelsky dobře čitelný a srozumitelný. Atlas předkládá vybrané kartograficky ztvárněné historické události, které stále oslovují odbornou i širší laickou veřejnost, ale i témata dosud nezpracovaná. Nabízí pohled na dějinný vývoj v čase a prostoru tak, jak jej umožňují tištěné (analogové) analytické i syntetické mapy, s určitou mírou statičnosti, ale zároveň s předností stability tištěných médií oproti internetovým.
Kód titulu: 9788072863464
Autor: Cajthaml, Jiří, Močičková, Jitka, Seemann, Pavel, Semotanová, Eva, Zudová - Lešková, Zlatica
Nakladatel: Historický ústav AV ČR, v.v.i.
Jazyk: čeština
EAN: 9788072863464
Rok vydání: 2020
Počet stran: 297
skrýt