Morbacherová Jana - Chemie 8 (učebnice)

Náhled obálky není k dispozici
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788088285151
Cena eshop:
134 Kč
( Cena MOC: 149,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Morbacherová Jana - Chemie 8 (učebnice)

Učebnice Chemie 8 je vytvořena v souladu s koncepcí RVP ZV. Zaměřuje se na témata z oblasti obecné a anorganické chemie. Využívá moderních výukových trendů. Klade důraz na názornost, logické souvislosti a provázanost s ostatními přírodními vědami i praktickými znalostmi z běžného života. Důraz je také kladen na uvědomění si vlivu chemických látek na životní prostředí. V učebnici najdete mnoho obrázků, fotografií a schémat, které usnadňují porozumění probíranému učivu. Předností učebnice je také velké množství praktických úkolů, příkladů ze života a zajímavostí. (Zajímavosti jsou uvedeny drobnějším písmem v modrých sloupcích na pravém okraji stránek. Informace v těchto tabulkách nejsou určeny k zapamatování.) Učivo je podáno srozumitelnou formou. Učebnice je rozdělena do devíti kapitol, ve kterých žáci získají znalosti o chemických látkách a částicích, které je tvoří, o chemických vazbách mezi těmito částicemi a jejich přeměnách při chemických reakcích. Naučí se porozumět chemickým značkám, vzorcům a rovnicím. Seznámí se s důležitými prvky, jejich sloučeninami a využitím v běžném životě i průmyslu. Součástí učebnice jsou otázky a úkoly sloužící k procvičení učiva. V závěru každé kapitoly najdete shrnutí daného celku. Své znalosti si mohou žáci ověřit v opakovacích testech, kterými jsou ukončeny větší tematické celky. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány souhrnnému opakování a laboratorním pracím s připravenými protokoly. Doporučujeme je žákům okopírovat, aby mohli tyto protokoly vyplnit a odevzdat jako výsledky své práce. Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-32413/2019-3 dne 18. 11. 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Chemie s dobou platnosti šest let. NOVA8880
Kód titulu: 9788088285151
Autor: Morbacherová Jana
Nakladatel: Nová škola - DUHA s.r.o.
EAN: 9788088285151
Rok vydání: 2020
Počet stran: 100
skrýt