Dejmek, Jindřich - Cirkulární telegramy Československého ministerstva zahraničních věcí z let komunistického režimu (1956–1989)

Cirkulární telegramy Československého ministerstva zahraničních věcí z let komunistického režimu (1956–1989)
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788072863655
Cena eshop:
342 Kč
( Cena MOC: 380,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Dejmek, Jindřich - Cirkulární telegramy Československého ministerstva zahraničních věcí z let komunistického režimu (1956–1989)

V prvních dvou svazcích rozpracovaného šestidílného projektu někdejších „tajných“ cirkulárních instrukcí a informací ministerstva zahraničních věcí ČSSR z let komunistického režimu (1956–1989) jsou – prakticky vesměs poprvé – publikovány relevantní dokumenty, reprezentativně ilustrující vnější vztahy a aktivity československého státu od událostí bouřlivého a zlomového roku 1956 do období Pražského jara 1968 a jeho ukončení intervencí armád Varšavské smlouvy.
Zachycují tedy, mimo jiné, postupné rozšiřování diplomatických aktivit jednoho z menších „satelitů“ Moskvy, což nepochybně značně obohacuje dosud kusé informace o vývoji této stránky mezinárodních vztahů v době studené války. Pražská zahraniční politika se v tomto období již věnovala nejen vztahům uvnitř „východního“ bloku (jimž se konec konců věnovala do značné míry „diplomacie“ partajní), ale postupně opatrně rozšiřovala relace i s částí států západních. Nejvíce ovšem narůstala její agenda a aktivita v tzv. třetím světě, vedle Blízkého východu a jihovýchodní Asie stále více i v subsaharské Africe a pozvolna i některých zemích Latinské Ameriky.

Edice, opatřená také podrobnou úvodní studií jak o zahraniční politice, tak o vývoji diplomatické služby ve sledovaných letech, umožňuje současně nahlédnout do vnitřního fungování této složky státního aparátu i jeho personální skladby a proměn. Její nedílnou součástí je i podrobný poznámkový aparát a jmenný rejstřík. První díly budou v dohledné době doplněny dvěma dalšími svazky, přinášejícími podobnou materii z let 1969–1979.
Kód titulu: 9788072863655
Autor: Dejmek, Jindřich
Nakladatel: Historický ústav AV ČR, v.v.i.
Jazyk: čeština
EAN: 9788072863655
Rok vydání: 2021
Počet stran: 672
skrýt