Schrödinger Erwin - Co je život? Duch a hmota

Co je život? Duch a hmota
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788021450073
Cena eshop:
369 Kč
( Cena MOC: 410,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Schrödinger Erwin - Co je život? Duch a hmota

Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně Vutium zpřístupňuje touto knihou tři spisy Erwina Schrödingera (12. 8. 1887–4. 1. 1961): fyzikálně-biologické dílo Co je život? (1944) proslulé jasnozřivou předpovědí struktury a funkce genetického kódu, rozsáhlý fi losofi cký esej Duch a hmota (1958) založený na přírodovědném přístupu k odvěkému problému lidského bytí a koncepčně originální nástin životopisu K mému životu (1960). Myšlenkovou provázanost celé trojice refl ektuje i Doslov Václava Pačesa s výstižným přehledem zrodu a vývoje molekulární genetiky od čtyřicátých let dvacátého století až po současnost, osvětlující jak samotný Schrödingerův intelektuální výkon, tak jeho inspirativnost pro molekulárněbiologický výzkum.
Kód titulu: 9788021450073
Autor: Schrödinger Erwin
Nakladatel: Bookretail s.r.o.
EAN: 9788021450073
Rok vydání: 2019
Počet stran: 150
skrýt