neuveden - Daně a účetnictví (DaÚ) 7-8/2019 - Paušální výdaje FO, Střední nebo vysoká škola a ZP, Zboží z jiného členského státu - novela DPH

Daně a účetnictví (DaÚ) 7-8/2019 - Paušální výdaje FO, Střední nebo vysoká škola a ZP, Zboží z jiného členského státu - novela DPH
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9771336798022
Cena eshop:
359 Kč
( Cena MOC: 399,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: neuveden - Daně a účetnictví (DaÚ) 7-8/2019 - Paušální výdaje FO, Střední nebo vysoká škola a ZP, Zboží z jiného členského státu - novela DPH

Měsíčník Daně a účetnictví Reaguje na aktuální změny v legislativě a s nimi související problémy v praxi. Přináší aktuální příspěvky od odborníků z oblasti daní, účetnictví, daňové evidence, mezd, odvodů, DPH, automobilu v podnikání, zákoníku práce, které jsou doplněny citacemi zákonů a příklady z praxe. Pomocí praktických příkladů vysvětluje danou problematiku a upozorňuje na sankce, které hrozí při porušení povinností. Novelou zákona o DPH, která je součástí daňového balíčku byla upřesněna definice úplaty. Úplatou se pro účely DPH rozumí obecně částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním. Z toho je nadále dovozováno, že poskytnutí peněz či platebních prostředků nahrazujících peníze, nejsou-li poskytnuty v přímé souvislosti s plněním, není předmětem DPH. Touto novelou jsou dále doplněna pravidla pro poukazy (vouchery), které je možno obecně chápat také jako specifické platební prostředky. Platí však pro ně z hlediska uplatňování DPH ve vazbě na směrnici o DPH specifická pravidla. V článku je nejprve vysvětleno, jak je od 1. 4. 2019 pro účely DPH chápán pojem „úplata“. Další důležité pojmy „peníze“ a „platební prostředky nahrazující peníze“, však nejsou v tomto zákoně definovány, a proto se musí vycházet z jejich obecného právního chápaní. V závěrečné části textu jsou vysvětleny základní principy uplatňování DPH u tzv. jednoúčelových a víceúčelových poukazů, jak je vymezuje aktuálně platné znění zákona o DPH. Pro uplatňování DPH podle zákona o DPH u leasingových operací je klíčové, za jakých smluvních podmínek byla leasingová smlouva uzavřena. V aktuálně platném znění zákona o DPH se pojem „leasing“ či „finanční pronájem“, ani pojem „finanční leasing“ nepoužívá. Novelou zákona o DPH, která byla provedena zákonem č. 80/2019 Sb., která nabyla z převážné části účinnosti od 1. 4. 2019 se vymezení finančního leasingu v návaznosti n judikaturu Soudního dvora EU, upřesňuje, a to s odloženou účinností od 1. 1. 2020. Finanční leasing je i po této novelizaci pro účely DPH považován za specifické dodání zboží. Oproti tomu operativní leasing je pro účely DPH chápán jako nájem, tj. jako poskytnutí služby. V článku je nejprve vysvětleno základní vymezení finančního leasingu pro účely DPH, a to ve srovnání s operativním leasingem. Návazně jsou vysvětlena pravidla pro uplatňování DPH při poskytnutí finančního leasingu a operativního leasingu, a to z hlediska povinnosti přiznat daň, základu daně a jeho oprav, sazeb daně a odpočtu daně. Při uplatňování DPH u maloobchodního a velkoobchodního prodeje zboží je třeba postupovat podle pravidel pro dodání zboží, která vyplývají z příslušných ustanovení zákona o DPH. Novelou zákona o DPH, která je součástí daňového balíčku, byly s účinnosti od 1. 4. 2019 provedeny také dílčí změny, které se týkají pravidel pro uplatňování DPH při prodeji zboží v maloobchodě a velkoobchodě. V článku jsou vysvětleny obecné podmínky a postup při uplatňování daně v této oblasti, včetně změn provedených novelou zákona o DPH s účinností od 1. 4. 2019. V textu je nejprve vymezen pojem zboží a návazně základní pravidla pro vymezení předmětu daně a místa plnění. Návazně jsou s využitím příkladů vysvětlena pravidla pro vznik povinnosti přiznat daň, včetně nových pravidel pro přiznávání daně u poukazů vztahujících se ke zboží. Vysvětlena jsou také pravidla pro vystavování daňových dokladů, stanovení základu daně a sazeb daně a odpočet daně při prodeji zboží v maloobchodě a velkoobchodě.
Kód titulu: 9771336798022
Autor: neuveden
Nakladatel: PORADCE s. r. o.
EAN: 9771336798022
Rok vydání: 2019
Počet stran: 120
skrýt