Malý Karel - Dějiny českého a československého práva do r. 1945