Ulbrecht, Siegfried - Die Ost-West Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen.

Die Ost-West Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen.
Dostupnost
skladem
Kód titulu
9788086420318
Cena eshop:
194 Kč
( Cena MOC: 216,- )  Sleva 10 %
ks

Popis titulu: Ulbrecht, Siegfried - Die Ost-West Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen.

Tematiku Východu a Západu v evropských kulturách a literaturách jsme zvolili z několika důvodů. Tím hlavním je určitá výzva českým přívržencům komparatistické školy meziválečného období, kdy pojem „Východ – Západ“ plnil ponejvíce funkci obrannou pro slovanské literatury a jejich vymezení se proti německé kultuře. Daný pojem se dnes přesunul do jiných pozic a je řešen z jiného úhlu pohledu. Dále jsme chtěli ukázat, že tento pojem nenáleží jen literární vědě (a už vůbec ne jen literárněvědné komparatistice), nýbrž že jeho využití vyžaduje interdisciplinární přístup. Při hledání tematických spojnic pro naši publikaci jsme sledovali aplikace pojmu „Východ – Západ“ u jednotlivých evropských vědců. S prosbou o spolupráci jsme poté oslovili kolegy z různých vědních disciplín a z různých evropských zemí, Českou republiku nevyjímaje. Chtěli jsme tak demonstrovat nejen interdisciplinární spektrum aplikace pojmu „Východ – Západ“, ale i geografickou šíři vědeckého zájmu o tento problém. Kniha obsahuje třicet studií, jejichž autoři pracují v České republice, Slovenské republice, Německu, Rakousku, Francii, Švýcarsku, Maďarsku, Rusku, Ukrajině a v Polsku. Tematicky je rozčleněna do pěti částí, v každé z nichž je daný problém analyzován z určitého hlediska (literárně- a kulturněteoretické úvahy, kulturní dějiny, literární srovnání, literární obrazy a recepce a filozoficko-literární koncepty). Studie jsou psány v češtině, němčině, ruštině a angličtině a každá obsahuje jinojazyčné resumé. Kniha je opatřena informací o autorech a jmenným rejstříkem.
Kód titulu: 9788086420318
Autor: Ulbrecht, Siegfried
Nakladatel: Slovanský ústav AV ČR
Jazyk: čeština, angličtina, němčina
EAN: 9788086420318
Rok vydání: 2020
Počet stran: 800
skrýt