Veselý Zdeněk - Diplomacie v měnícím se světě

Diplomacie v měnícím se světě
Dostupnost
skladem
Kód titulu
9788074310065
Cena eshop:
178 Kč
( Cena MOC: 198,- )  Sleva 10 %
ks

Popis titulu: Veselý Zdeněk - Diplomacie v měnícím se světě

Publikace si klade tři úkoly. Předně usiluje o sumarizaci, systemizaci a interpretaci dosavadních, zejména zahraničních poznatků v oblasti vědeckého zkoumání diplomacie jako nedílné součásti mezinárodních vztahů. Dalším úkolem bylo analyzovat některé z nosných oblastí současné diplomacie. Třetím úkolem byla snaha začít vyplňovat citelnou absenci odborného zpracovávání problematiky v českém akademickém prostředí v poněkud širším pojetí, neomezujícím diplomacii jen její dosud převažující mezinárodněprávní dimenzi. Výše uvedeným úkolům odpovídá i struktura publikace, sestávající ze čtyř relativně samostatných částí, které však ve svém souhrnu tvoří jednotný celek. Své výstupy v této publikaci autoři (prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc., Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D., Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D., Ing. Magdaléna Jánešová) pojímají jako snahu o hlubší postižení problematiky – ať už v jejím celku či v jednotlivých částech, která zatím v českém prostředí byla buď doménou jen mezinárodněprávní vědy či byla prezentována jen velmi populárně a povrchně a její výzkum v minulosti trpěl všemi problémy a neduhy jako výzkum mezinárodních vztahů vůbec. Publikace chce být vstupním příspěvkem pro další bádání a také podnětem pro diskusi v oblasti mezinárodních vztahů, která během neustálých změn, akcelerovaných zejména v posledních desetiletích, prokázala přes všechny pochybnosti nepostradatelnost a potřebnost diplomacie a tudíž i zcela legitimní nárok na její náležitou a vlastní vědeckou reflexi.
Kód titulu: 9788074310065
Autor: Veselý Zdeněk
Nakladatel: Professional Publishing s.r.o.
EAN: 9788074310065
Rok vydání: 2009
Počet stran: 196
skrýt