Hubatová-Vacková, Lada - Divadlo ulice / Theatre of the Street

Divadlo ulice / Theatre of the Street
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788088308430
Cena eshop:
1.080 Kč
( Cena MOC: 1.200,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Hubatová-Vacková, Lada - Divadlo ulice / Theatre of the Street

Teoretik Karel Teige ve dvacátých letech minulého století použil slovní metaforu „divadlo ulice“ pro pulzující, dynamický vizuálně-akustický děj, který se tou dobou odehrával v centrech větších měst. Měl tím na mysli nejen všudypřítomný dopravní lomoz a ruch, ale i novou urbánní ikonografii, kterou tvořily vývěsní štíty, portály obchodů, osvětlené výkladní skříně, fasádní velkoplošná reklama a blikající neony.

Výkladní skříně s rafinovaně aranžovaným zbožím neušly pozornosti surrealistů, kteří obdivovali jejich absurdní a vynalézavé sestavy, světelné iluminace byly blízké experimentům konstruktivistů, reklamy a nápisy vycházely z moderní typografie a osvědčených postupů, jak získat pozornost kolemjdoucích a „flanérů“.Pro pochopení meziválečného modernismu představuje ono pomíjivé „divadlo ulice“ klíčové téma, přesto se tato oblast nestala nikterak rozšířeným námětem pro odborné studie.

Tato kniha se snaží najít průsečík mezi obchodem a uměním, mezi „nízkým“ a „vysokým“, mezi popkulturou, komerční propagací a nezávislou tvorbou.
Publikace obsahuje pět odborných studií, které reklamní praktiky prezentují v kontextu výtvarného umění, architektury, fotografie, filmu a nových technologií spjatých s elektrifikací měst. Místně a časově se studie soustřeďují na rámec Československa vymezený lety 1918-1938 s výběrovými odkazy na evropské relace.

Textovou část doplňuje bohatá obrazová dokumentace vycházející z rešerší dobových periodik, archivů, soukromých i veřejných sbírek. Jako určitý anachronický prvek je do knižního bloku vsazen – na průsvitném papíře – soubor dvaceti kreseb Evy Koťátkové, který rozvíjí zkoumané téma na hranici mezi pragmatismem obchodu a „křečovitou krásou“ surrealismu. Grafika Adéla Svobodová.

Kniha vychází s podporou Grantové agentury ČR v česko-anglické jazykové mutaci.
Kód titulu: 9788088308430
Autor: Hubatová-Vacková, Lada
Nakladatel: UMPRUM
Jazyk: čeština, angličtina
EAN: 9788088308430
Rok vydání: 2021
Počet stran: 372
skrýt