Kůrka, Petr, Velický, Bedřich - Hermeneutika a metaforika čísel

Hermeneutika a metaforika čísel
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788024648194
Cena eshop:
324 Kč
( Cena MOC: 360,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Kůrka, Petr, Velický, Bedřich - Hermeneutika a metaforika čísel

Kniha je věnována genezi současného chápání pojmu čísla, které je mnohotvárné. Osou je postup od čísel přirozených po kvaterniony a oktoniony, který je strukturován jako zřetězení hermeneutických cyklů jednak uvnitř matematiky, jednak mezi matematikou a fyzikou. Přirozená a racionální čísla mají úzkou vazbu na náš pobyt ve světě, jsou víceméně součástí našeho přirozeného světa. Jinak je tomu s čísly zápornými, iracionálními a komplexními (imaginárními). Ta vznikala formálním způsobem z vnitřních potřeb matematiky, často proti vůli a s odporem samotných matematiků. Teprve se zápornými a iracionálními čísly však bylo možné vybudovat diferenciální a integrální počet. Teorie diferenciálních rovnic pak umožnila formulaci univerzálně platných fyzikálních zákonů od newtonovské dynamiky přes termodynamiku, teorii elektromagnetického pole až po teorii relativity a kvantovou mechaniku. V té pak hrají zásadní roli čísla komplexní, vstupující přímo do jejích základů – a byl to matematický formalismus, který motivoval zavedení imaginární jednotky do Schrödingerovy rovnice, dynamického principu mikrosvěta. Vedle této hlavní linie je pozornost věnována třem významným modifikacím koncepce čísla: od přirozených čísel k transfinitním číslům, ordinálním a kardinálním, od racionálních čísel k algebraickým a algoritmickým a konečně od čísel „obyčejných“ k číslům nestandardním.
Kód titulu: 9788024648194
Autor: Kůrka, Petr, Velický, Bedřich
Nakladatel: Karolinum
Jazyk: čeština
EAN: 9788024648194
Rok vydání: 2021
Počet stran: 318
skrýt