PetrbokVáclav, Smyčka Václav, Turek Matouš, Futtera Ladislav - Jak psát transkulturní literární dějiny?

Jak psát transkulturní literární dějiny?
Dostupnost
skladem
Kód titulu
9788074702686
Cena eshop:
224 Kč
( Cena MOC: 249,- )  Sleva 10 %
ks

Popis titulu: PetrbokVáclav, Smyčka Václav, Turek Matouš, Futtera Ladislav - Jak psát transkulturní literární dějiny?

Sborník Jak psát transkulturní literární dějiny? obsahuje vybrané příspěvky z mezinárodní konference uspořádané 15.–16. 11. 2018 Germanobohemistickým týmem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Konference se zaměřila na teoretickou a metodologickou problematiku psaní dějin vícero literárních kultur v různých jazycích, jež koexistovaly na území českých zemí. Součástí sborníku jsou příspěvky týkající se jak středověké slovesné produkce či exponovaného „dlouhého“ devatenáctého století až k první polovině století dvacátého, tak i celé řady problémových okruhů (překlad, kulturní transfer, periodizace, vícejazyčnost, kánon, regionalismus, konfesionalismus) i teoretických a metodologických přístupů (postkoloniální studia, transkulturní teorie, nový historismus). Vedle odborného záměru usiluje rovněž tento sborník stimulovat další debaty o podobě budoucí literárněhistorické syntézy literatur(y) českých zemí napříč obory – bohemistikou, germanistikou i dalšími filologiemi a taktéž kulturálními studii či sociální a politickou historií.
Kód titulu: 9788074702686
Autor: PetrbokVáclav, Smyčka Václav, Turek Matouš, Futtera Ladislav
Nakladatel: Filip Tomáš - Akropolis
Jazyk: čeština
EAN: 9788074702686
Rok vydání: 2020
skrýt