Hlaváček, Ludvík - Kachna, nebo králík?

Kachna, nebo králík?
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788075612670
Cena eshop:
288 Kč
( Cena MOC: 320,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Hlaváček, Ludvík - Kachna, nebo králík?

Texty PhDr. Ludvíka Hlaváčka, ředitele Nadace pro současné umění Praha a pedagoga na Katedře dějin a teorie umění ústecké Fakulty umění a designu, které vznikaly původně jako záznamy přednášek z cyklu Socializace (v) umění z let 2007–2018, určených studentům magisterského studijního oboru Kurátorská studia FUD UJEP.

„Po úvodních kapitolách věnovaných pojmům socializace, uměleckého díla a dějinnosti přistupuje autor ke svého druhu ‚dějinám umění‘ , ovšem pojednávaným z hlediska socializace a dějinnosti, roli průvodce má i Zuidervaartův model spirituality jako žitého obsahu, nikoli jako ideových tezí. […] Po stručném výkladu některých základních témat řeckého (zvl. typu kúros) a křesťanského umění vykládá renesanci jako přechod do ‚lineární perspektivy‘ , blízké heideggerovské vrženosti do světa, jehož jsme součásti, což nás pak bude provázet i v umění 20. století. […] Následuje další hraniční oblast, totiž tradičně velice hojně pojednávané baroko. Ludvík Hlaváček však i zde sleduje specifické, opomíjené a mnohdy paradoxní problémy socializace. Poslední přibližně třetina knihy pojednává témata víceméně aktuální, kde je autor zcela suverénně doma a může vybírat z nepřeberného množství příkladů. Kapitoly: Informel, Akční umění a Postmoderna. […] Za důležitý přínos považuji závěr knihy (Závěr: Sociální role umění jako probuzení bytostné nejistoty?). Opatrně skeptickým přístupem mapuje prostor nejistoty i jeho zneužívání k prezentaci falešných jistot. Hledání sociální role umění provází ovšem právě nejistota. Přesto, ba spíše proto, není hledání místa a sociální role umění v rámci ‚sociálního diskurzu‘ marné. Dokonce: takové hledání dynamiku ‚sociálního diskurzu‘ udržuje při životě. […] Gratuluji autorovi k vytvoření uceleného a dobře srozumitelného díla.“ (z lektorského posudku filozofa doc. Zdeňka Kratochvíla, Dr., 9. 4. 2020)
Kód titulu: 9788075612670
Autor: Hlaváček, Ludvík
Nakladatel: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně
Jazyk: čeština
EAN: 9788075612670
Rok vydání: 2021
Počet stran: 192
skrýt