Koblížková, Eugenie - Klavírní myšlení Ivana Klánského / The Piano Thinking of Ivan Klánský

Klavírní myšlení Ivana Klánského / The Piano Thinking of Ivan Klánský
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788074762116
Cena eshop:
351 Kč
( Cena MOC: 390,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Koblížková, Eugenie - Klavírní myšlení Ivana Klánského / The Piano Thinking of Ivan Klánský

Kniha Klavírní myšlení Ivana Klánského představuje čtenářům významnou osobnost současného pianistického umění, prof. Ivana Klánského. Pojednává o jeho tvůrčím a pedagogickém zrání, životní cestě od jeho prvních klavírních krůčků přes studia na konzervatoři a AMU v Praze až po jeho rozsáhlou pedagogickou praxi. Zachycuje jeho začátky v roli klavírního pedagoga a postupné utváření svébytné, osobité metodiky, kterou mimořádně úspěšně uplatňuje ve své pedagogické praxi. Tato metodika je čtenáři přiblížena prostřednictvím myšlenkového vnímání hudby Ivanem Klánským a je vyjádřením jeho estetických a etických postojů v oblasti interpretačního umění. První kapitoly jsou věnovány životní dráze a stěžejním pilířům jeho klavírní metodiky, jakými se jeví diagnostika výkonu interpreta, práce klavíristy s časem a zvukem, fyzicko-technické zákonitosti klavírní hry. Přibližují i nejoriginálnější součásti jeho pedagogicko-metodického systému, kterými se stala impulzová metoda a metodický princip rozčleňování interpretace na horizontálně nebo vertikálně hudebně zpracované plochy. Další kapitoly rozebírají názory a pohledy Ivana Klánského na interpretaci hudby jednotlivých hudebněhistorických období od 17. do 20. století.

The book The Piano Thinking of Ivan Klánský introduces readers to the life and work of an eminent proponent of contemporary piano-playing interpretation and pedagogy prof. Ivan Klánský. It deals with his creative and pedagogical development from his first musical accomplishments through studies at the Conservatoire and Academy of Performing Arts in Prague up to his extensive pedagogical practice. It also covers his early pedagogical experiences and the gradual formation of his specific piano-teaching method which he has been applying successfully throughout his entire career. This method is being explored through the prism of Klánský’s intellectual perception of music and represents an expression of his aesthetic and ethical attitudes in the area of interpretative art. The first chapters are devoted to his career and to the key points of the methodology of his piano lessons, including the diagnosis of the player’s potential for appropriate achievement, his or her implementation of sound and timing issues, and the physiological and practical rules of piano technique and practice. We also present the most innovative parts of his teaching method, i.e. the “impulse method” focused on the range of touch and tone production, also progression in horizontal and vertical playing. The closing parts explore Klánský’s views on the interpretation of music in performance throughout particular historical periods, from the 17th to the 20th centuries.
Kód titulu: 9788074762116
Autor: Koblížková, Eugenie
Nakladatel: Togga
Jazyk: čeština, angličtina
EAN: 9788074762116
Rok vydání: 2021
Počet stran: 420
skrýt