Tydlitátová, Věra - Kosmologie Hebrejské bible a starověké židovské tradice

Kosmologie Hebrejské bible a starověké židovské tradice
Dostupnost
skladem
Kód titulu
9788026108689
Cena eshop:
224 Kč
( Cena MOC: 249,- )  Sleva 10 %
ks

Popis titulu: Tydlitátová, Věra - Kosmologie Hebrejské bible a starověké židovské tradice

Monografie se zabývá židovskou starověkou koncepcí světa, kosmu a místem člověka ve světě jednak s ohledem na biblické zdroje, jednak na prameny deuterokanonické a pseudoepigrafní. Vychází ze znění Hebrejské bible, dále z literárního odkazu deuterokanonické tradice, mystické tradice pozdní antiky, zejména z Knih Henochových a z racionalismu Babylónského talmudu.

Publikace představuje židovskou kosmologii v její proměnlivosti a v jejím dialogu s okolními starověkými kulturami, zaměřuje se na unikátní metodu odborné diskuse a argumentaci starověkých učenců. Pisatelé Hebrejské bible vedli polemiku s babylónskou astronomií, ale zároveň přirozeně těžili z jejího přínosu. V publikacích věnujících se biblické kosmologii obecně převládá názor, že tento babylónský model Židé respektovali po celou dobu formování kánonu, ne-li až do středověku. Ve skutečnosti byl tento archaický model židovskými intelektuály postupně korigován hlavně pod vlivem helénistické, alexandrijské vědy, která již uvažovala o realističtějším názoru na velikost, a tvar Země a na povahu nebeských těles. V době kanonizace Proroků a zvláště pak Spisů již židovští učenci znali tyto řecké koncepty a diskutovali o nich. Obrazoborecké zaujetí židovských učenců a odmítání božské povahy nebeských těles korespondovalo s materialistickými teoriemi řeckých matematiků a fyziků, elitní učenci z obou kultur odmítali mytologické výklady vzniku a povahy vesmíru.
Kód titulu: 9788026108689
Autor: Tydlitátová, Věra
Nakladatel: Západočeská univerzita
Jazyk: čeština
EAN: 9788026108689
Rok vydání: 2019
Počet stran: 227
skrýt