Horáčková Aneta, Štiková Věra - Listen and Speak With Friends! 2. díl učebnice pro 5. ročník

Listen and Speak With Friends! 2. díl učebnice pro 5. ročník
Dostupnost
skladem
Kód titulu
9788072899494
Cena eshop:
98 Kč
( Cena MOC: 109,- )  Sleva 10 %
ks

Popis titulu: Horáčková Aneta, Štiková Věra - Listen and Speak With Friends! 2. díl učebnice pro 5. ročník

Učební materiály určené k výuce anglického jazyka pro 1.–5. ročník základních škol (LISTEN AND PLAY pro 1. období RVP ZV, LISTEN AND SPEAK pro 2. období RVP ZV) dosahují úrovně očekávaných výstupů RVP ZV 2016. Pro 5. ročník je určena řada LISTEN AND SPEAK With Friends!, která se skládá ze dvou učebnic, dvou pracovních sešitů, slovníčku a tří CD. Učivo 5. ročníku je rozloženo do 10 lekcí (každý díl učebnice obsahuje 5 lekcí). Lekce jsou systematicky koncipovány na 8 stran. •První strana se vždy zaměřuje na čtení s porozuměním textu, žáci se zároveň seznámí s novou slovní zásobou. V 2. díle se jedná o témata: Free Time, My Body, At Easter, Nature, Holidays. •Druhá a třetí strana lekce slouží k vyvození gramatiky a k jejímu procvičení v reálných situacích. Overview s tématy a gramatikou jednotlivých lekcí vám rádi zašleme. •Čtvrtá strana nabízí žákům příběh psaný formou komiksu. Žáci si v rámci probíraného tématu rozšíří své konverzační dovednosti o fráze, které využijí v reálných situačních rozhovorech. •V úvodu další strany žáci ještě pracují s komiksem, ale z větší části je pátá strana věnována kreativní práci na projektu (např. My family tree). •Na šesté straně je učivo lekce přehledně shrnuto v tabulkách, na sedmé straně si žáci učivo procvičí a poslední, osmá strana lekce je věnována blogu. Kamarádi z různých zemí světa sem vkládají své příspěvky. Blog je zaměřen na zajímavosti z historie (např. Olympic Games, King Arthur, Dinosaurs, ). Pro tyto stránky jsme vybrali poutavé příběhy z minulosti, které oslovují věkovou kategorii žáků a žákyň daného období. Nechybí poslechová cvičení a písničky. U jednotlivých cvičení v učebnicích jsou pro snazší orientaci uvedeny odkazy na úkoly v pracovních sešitech, na CD a na slovníček. Součástí učebnic jsou na vnitřních stranách obálek přehledné tabulky učiva. Vyučující (rodiče) mohou pracovat s úkoly podle instrukcí, které jsou uvedeny v českém jazyce v závěru každého dílu učebnice. Najdou zde náměty, které mohou využít k tomu, aby si jejich žáci a žákyně (děti) snadno a rychle osvojili potřebné znalosti a dovednosti. Učebními materiály pro 5. ročník provází hlavní hrdina Theo, který si založil blog zaměřený na historii a cestování. Prostřednictvím setkání na blogu Theo komunikuje s kamarády z různých zemí světa. Tematické zaměření učebnic: vesmír, návštěva planetária, Greenwich, rodina, povolání, vlastnosti, život v pravěku, pamětihodnosti Evropy, Evropská Unie, cestovní doklady a vše potřebné pro cestu letadlem, bohové Olympu, plavba Titaniku, lidské tělo, nemoci, návštěva u lékaře, pravidla chování v chráněných oblastech, návštěva muzea (the Natural History Museum in London) a další. Gramatické jevy: ? present simple: Wh-questions (which) ? time (hour, minute, second, quarter past, quarter to, AM/PM) ? object pronouns (me, you, her, him, it, us, you, them) ? capital letters: city name, name nationality, ? definite article THE (names of rivers, oceans, seas, islands and groups of mountains) ? alphabet ? past simple WAS/WERE ? ordinal numbers ? past simple WAS/WERE (positive and negative sentences, questions) ? Wh-questions in past simple ? past simple - regular verbs (positive and negative sentences) ? can - Can you see (hear, touch, taste, smell...)? ? to have (got)/ had headache (...) ? everybody - somebody - nobody ? everything - something - nothing ? the amount of food (a packet of..., a bar of..., a box of..., a piece of... a tin of...) ? past simple (questions), past simple (Wh-questions) ? may/must, may not/must not ? future (to be going to) NNS581
Kód titulu: 9788072899494
Autor: Horáčková Aneta, Štiková Věra
Nakladatel: Bookretail s.r.o.
EAN: 9788072899494
Rok vydání: 2017
Počet stran: 56
skrýt