Lukášek, Libor - Mezinárodní právo v komentovaných dokumentech

Mezinárodní právo v komentovaných dokumentech
Dostupnost
skladem
Kód titulu
9788024618982
Cena eshop:
329 Kč
( Cena MOC: 365,- )  Sleva 10 %
ks

Popis titulu: Lukášek, Libor - Mezinárodní právo v komentovaných dokumentech

Mezinárodní právo prošlo obdobím největšího rozvoje po druhé světové válce, ale i v současnosti je dynamicky se rozvíjejícím a studovaným fenoménem. Představuje soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy mezi jeho subjekty, je nástrojem regulace vztahů v mezinárodním společenství, tvoří nezbytný normativní základ pro chování států a mezinárodních organizací mezi sebou. Z části zasahuje i do jejich vnitřních právních řádů, zejména na poli bezpečnostním, politickém, ekonomickém, sociálním a kulturním, týká se i práv jednotlivce v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod, životního prostředí apod.
Tato publikace obsahuje výbor nejdůležitějších mezinárodněprávních dokumentů. Na jedné straně se jedná o tzv. klasická odvětví mezinárodního práva, jako jsou diplomatické, konzulární a smluvní právo, na straně druhé jsou zastoupena v nedávných desetiletích nově se utvářející odvětví, jako jsou mořské právo, právo regulující zacházení, resp. režim Antarktidy a právo kosmické. Pozornost je věnována i mezinárodním organizacím. Každý prezentovaný dokument je opatřen komentářem, jehož cílem je nejen zasadit příslušný pramen do mezinárodněpolitických souvislostí ovlivňujících proces jeho vzniku, ale i přiblížit jeho význam a nejdůležitější ustanovení. Kniha je koncipována jako základní pomůcka pro výuku oboru na právních, ekonomických a obecně humanitních školách.
Kód titulu: 9788024618982
Autor: Lukášek, Libor
Nakladatel: Karolinum
Jazyk: čeština
EAN: 9788024618982
Rok vydání: 2011
Počet stran: 470
skrýt