Gaži, Martin - Památky jižních Čech 9

Památky jižních Čech 9
Dostupnost
skladem
Kód titulu
9788085033885
Cena eshop:
356 Kč
( Cena MOC: 395,- )  Sleva 10 %
ks

Popis titulu: Gaži, Martin - Památky jižních Čech 9

Deváté pokračování sborníku Památky jižních Čech přináší rozsáhlejší studie i drobnější informativní zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji. Do úvodní části byly tradičně zahrnuty texty dokumentující historii památkové péče v daném regionu. První z nich si všímá zániku předměstí při otavských březích v Písku (Rybářská ulice, Portyč), jehož poetickou atmosféru zachytil v roce 1944 film Václava Kršky Kluci na řece. Studie interpretuje motivaci k rozsáhlým demolicím a proměny plánů moderních sídlišť. Druhý text interpretuje českokrumlovské stavební aktivity v druhé polovině 20. století a jejich dopad na péči o městskou památkovou rezervaci.
Další podrobnější studie se zabývají pestrými tématy souvisejícími s aktuálními výzkumy souvislostí jihočeského kulturního dědictví, zejména památek vojenské historie habsburské monarchie na Písecku, a to včetně vojenských hřbitovů, hrobek a pomníků. Další ze studií konfrontuje informace získané průzkumem náhrobků na židovském hřbitově v Radeníně na Táborsku s údaji zachycenými v archivních pramenech, vytváří tak plastický obraz jedné z důležitých židovských komunit českého jihu. Objevem pozůstatků renesanční zámecké kuchyně ve vimperském Horním zámku se zabývá text, který podrobně analyzuje část zachovaných konstrukcí a zamýšlí se nad možným druhotným využitím kuchyňského tepla pro temperování dalších zámeckých prostor.
Kratší texty podávají informace o archeologickém výzkumu vimperského zámeckého areálu v letech 2016–2018 či nálezu pozdně středověké výzdoby na bráně usedlosti v Horním Třeboníně na Českokrumlovsku. Metodicky pojaté úvahy se týkají možností obnov zaniklých roubených usedlostí na Šumavě (zejména Volarsku a Stašsku) a vlastnostmi tradičních šindelů ve srovnání s jejich nově nabízenými typy.
Mezi nejdůležitější průzkumové a restaurátorské akce, které byly realizovány na jihu Čech v posledních letech, byly vybrány středověké malby na fasádě kostela ve Strýčicích, pozdně barokní nástěnné malby v interiéru měšťanského domu v Prachaticích, divadlo z poloviny 19. století na Novém zámku v Nových Hradech, soubor historických okenních výplní na zámku Komařice, mozaika na průčelí poutního kostela v Klokotech, barokní oltář sv. Kříže v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hrobech a pozdně gotický obraz Panny Marie Sepekovské. Ve výběru nejzajímavějších kulturních památek prohlášených v roce 2017 se objevil plavecký stadion v Českých Budějovicích, fara v Soběslavi, roubený dům v Blatné, měšťanský dům ve Chvalšinách, hostinec v Dobrši, mosty v Soběslavi a Chlebově, kamenné sochy světců ve Lnářích a v Cepu, výklenková kaple v Majdaleně, kamenná boží muka u vesnic Šejby a Maletice, kámen republiky v Novém Vojířově a kovaný hřbitovní kříž v Jindřichově Hradci.

Obsah
SUMMARY
Daniel Šnejd / EDITORIAL

TUTELAE MEMORIA
Martin Gaži / MODERNIZACE PÍSKU, ZÁNIK PORTYČE A PAMÁTKOVÁ PÉČE V SOCIALISTICKÝCH KONCÍCH
Jan Müller / PŮLSTOLETÍ STAVEBNÍ KULTURY V ČESKÉM KRUMLOVĚ: 1945–1995
STUDIA
Martin Zeman / PAMÁTKY VOJENSKÉ HISTORIE PODUNAJSKÉ MONARCHIE NA PÍSECKU
Iva Steinová / ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V RADENÍNĚ [ 101 ]
Vojtěch Brož – Ivan Sámel / ZNOVUOBJEVENÍ RENESANČNÍ ZÁMECKÉ KUCHYNĚ V SEVEROVÝCHODNÍM KŘÍDLE VIMPERSKÉHO HORNÍHO ZÁMKU
RELATIONES
Jiří Havlice / ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM VIMPERSKÉHO HORNÍHO ZÁMKU A PŘILEHLÝCH ZAHRAD
Michaela Špinarová – Jiří Bloch – Veronika Babická / STŘEDOVĚKÁ VÝZDOBA VJEZDOVÉ A VSTUPNÍ BRÁNY VENKOVSKÉ USEDLOSTI ČP. 1 V HORNÍM TŘEBONÍNĚ
Michaela Trojáková / ZÁNIK A OBNOVA ROUBENÝCH STAVEBNÍCH PAMÁTEK NA ŠUMAVĚ
David Javorský / NOVÝ TREND V UŽITÍ DŘEVĚNÝCH ŠINDELŮ NA HISTORICKÝCH OBJEKTECH
Dagmar Geršlová – Jarmila Hansová – Roman Lavička – Jan Vojtěchovský / Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PRŮZKUMŮ A RESTAUROVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK NA JIHU ČECH
Jana Štorková / VÝBĚR Z KULTURNÍCH PAMÁTEK NOVĚ PROHLÁŠENÝCH V ROCE 2017
Kód titulu: 9788085033885
Autor: Gaži, Martin
Nakladatel: Národní památkový ústav
Jazyk: čeština
EAN: 9788085033885
Rok vydání: 2019
Počet stran: 200
skrýt