Hesová-Kühne Jana - Peter Härtling ausgewählte werke eine analyse

Peter Härtling ausgewählte werke eine analyse
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788086898568
Cena eshop:
18 Kč
( Cena MOC: 20,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Hesová-Kühne Jana - Peter Härtling ausgewählte werke eine analyse

Na dvou prózách současného spisovatele Petra Hartlinga lze doložit jak autor vypráví o životě. Oba texty Nachgetragene Liebe (Zazlívaná láska); a Waiblingers Augen (Waiblingerovy oči); stojí na předběžném konci dvou linií – jedné autobiografické a jedné biografické, které tvoří prozaistické dílo Petra Härtlinga. N.L. je zpracování vzpomínek na dětství. Vpisováním minulosti do současnosti se text stává palimpsestem. Různé časové roviny vstupují do vzájemných vztahů a vyvolávají proces zazlívání lásky místo zazlívání viny. Próza W.A. sahá do hlubší minulosti, do života švábského básníka a nevede ani dialog se současností. Skutečnost autora ustoupí do pozadí vyprávěné figury. Přesto je i zde, jak je nutno ukázat, vetkáno do historického „textu“ hodně z Härtlingovy představy o životě. Toto skriptum se zabývá autorem i textem, ale zohledňuje širší literárně vědné otázky. V první části interpretace jsou obě prózy analyzovány. Autorka nejprve krátkým exkursem promýšlí možnosti literárně vědní analýzy a formuluje svůj postup interpretace. V druhé části mají další otázky uvést analyzované texty do literárně vědní diskuse.
Kód titulu: 9788086898568
Autor: Hesová-Kühne Jana
Nakladatel: Vydavatelství a nakladatelství Čeněk Aleš, s.r.o.
EAN: 9788086898568
Rok vydání: 2010
Počet stran: 128
skrýt