Malíková Marie, Procházková Jarmila - Početnice pro 3. ročník