Bradáčová Lenka - Pravopisné pětiminutovky 9 pro 2. stupeň ZŠ a VG

Pravopisné pětiminutovky 9 pro 2. stupeň ZŠ a VG
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788072453665
Cena eshop:
52 Kč
( Cena MOC: 58,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Bradáčová Lenka - Pravopisné pětiminutovky 9 pro 2. stupeň ZŠ a VG

Tento titul, zaměřený na efektivní procvičování pravopisu u žáků 2. stupně ZŠ a VG, vychází z textů učebnice Český jazyk 9 – Učivo o jazyce ALTER a je rozšířen o jevy, které už žáci znají z nižších ročníků. Pravopisná cvičení jsou rozdělena do dvou částí: I. Pravopis lexikální a slovotvorný (psaní i/í, y/ý v kořeni slov; i/í v příponách; velká písmena; písmena na hranici: předpony a kořene, kořene a přípony; n – nn; mě – mně; s-, z-, vz-; u – ú – ů; i/í, y/ý ve slovech cizího původu). II. Pravopis tvaroslovný a syntaktický (koncovky podstatných a přídavných jmen + užití jmen v přívlastku shodném; tvary zájmen a číslovek; osobní koncovky; shoda přísudku se všemi typy podmětu; koncovky v doplňku shodném; interpunkce – čárka ve větě jednoduché: přístavková konstrukce, několikanásobný větný člen, přívlastek, citoslovce, oslovení; interpunkce – čárka v souvětí souřadném i podřadném, věty v různých významových poměrech). Titul je opatřen tištěným klíčem s řešeními.
Kód titulu: 9788072453665
Autor: Bradáčová Lenka
Nakladatel: Nakladatelství Alter s.r.o.
EAN: 9788072453665
Rok vydání: 2019
Počet stran: 64
skrýt