Široký Jan - Psaní a prezentace odborných textů

Psaní a prezentace odborných textů
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788075023407
Cena eshop:
252 Kč
( Cena MOC: 280,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Široký Jan - Psaní a prezentace odborných textů

Publikace seznamuje s formálními i obsahovými požadavky pro psaní bakalářských, diplomových, doktorských a jiných kvalifikačních prací, stejně jako odborných článků. Po vymezení vědeckých metod uvádí charakteristiku vědecké statě, popisuje citační normu a možné zdroje dat a ukazatelů pro tvorbu odborných textů. Kniha upozorňuje na pravopisná pravidla, v nichž se nejčastěji chybuje, jako jsou zkratky, či interpunkční znaménka. Poradí také, jak do textu správně začlenit graf či obrázek. Zvláštní část je věnována specifikům psaní odborných právních textů, jakými jsou zejména právní jazyk a odborná terminologie, právní argumentace a interpretace práva. Dále publikace čtenáře seznamuje s možnostmi publikování v odborných časopisech a s hodnocením výzkumu a vývoje v České republice. Kniha rovněž přináší praktické rady pro komunikaci (verbální, neverbální) a úspěšnou prezentaci výsledků odborné práce formou veřejného vystoupení. Další kapitola se zabývá etikou jako neopominutelnou součástí vědecké činnosti. Ke komplexnosti publikace přispívají i přílohy, v nichž čtenář nalezne mj. výňatky z autorského zákona a legislativních pravidel vlády, číselníky vědních oborů dle RIV či klasifikaci JEL. Příručka je cennou pomůckou pro všechny autory odborných textů, zejména pro studenty na všech stupních vysokoškolského vzdělávání a jejich pedagogy.
Kód titulu: 9788075023407
Autor: Široký Jan
Nakladatel: Nakladatelství Leges, s.r.o.
EAN: 9788075023407
Rok vydání: 2019
Počet stran: 200
skrýt