Pražák Zbyněk - Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku, 3. přepracované vydání