neuveden - Vlastivěda 4 - Poznáváme naše dějiny - Z pravěku do novověku (učebnice)

Vlastivěda 4 - Poznáváme naše dějiny - Z pravěku do novověku (učebnice)
Dostupnost
skladem
Kód titulu
9788076000094
Cena eshop:
86 Kč
( Cena MOC: 95,- )  Sleva 9 %
ks

Popis titulu: neuveden - Vlastivěda 4 - Poznáváme naše dějiny - Z pravěku do novověku (učebnice)

V učebnici se žáci seznámí se způsobem života a práce našich předků i s hlavními událostmi nejstarších českých dějin, a to až po nástup Habsburků na český trůn. Díky propojení učebního textu na podbarveném pozadí, motivační ilustrace a otázek si žáci mohou učivo osvojit více způsoby. V kapitolách a podkapitolách, které jsou věnovány dobovému způsobu života a práce, je zařazena motivační ilustrace s jednoduchými otázkami. Kapitoly popisující utváření a vývoj českého státu obsahují motivační text, díky němuž se žáci mohou pomocí kontrolních otázek zdokonalit ve čtení s porozuměním. Na dvojstranách z těchto kapitol jsou v dolní čási umístěny mapky Evropy, popř. střední Evropy nebo Eurasie, které mají poukazovat na provázanost českých dějinných událostí s těmi evropskými. V závěru kapitol si žáci společně s vtipným lišákem učivo zopakují prostřednictvím stručného shrnutí a opakovacích otázek. K prověření znalostí větších učebních celků jsou připravena dvě čtvrtletní a jedno závěrečné opakování. Na konci učebnice žáci najdou tipy na výlety za poznáním našich dějin a předků podle dějinného období. Cíle výletů jsou spolu s místy nalezišť významných historických artefaktů a staveb zmíněných v učebnici vyznačeny v mapě ČR.
Kód titulu: 9788076000094
Autor: neuveden
Nakladatel: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. (NNS)
EAN: 9788076000094
Rok vydání: 2018
Počet stran: 56
skrýt