Kopáček, Jiří, Hejzlar, Josef, Rulík, Martin - Voda na Zemi

Voda na Zemi
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788073948344
Cena eshop:
873 Kč
( Cena MOC: 970,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Kopáček, Jiří, Hejzlar, Josef, Rulík, Martin - Voda na Zemi

Voda znamená naději a život. Ale všude tam, kde chybí nebo jí je naopak příliš mnoho a vymkne se lidské kontrole, přináší beznaděj a zmar. Rozložení oblastí s nedostatkem vody a pravidelnými záplavami na Zemi je víceméně stabilní a dané současnou polohou kontinentů. V posledních letech jsme však svědky rostoucí rozkolísanosti vodního režimu i v místech jeho dřívější stability, například ve středoevropském regionu. Čelíme současnému tlaku sucha i lokálních povodní. Oba tyto extrémy negativně ovlivňují množství i kvalitu vodních zdrojů, které je třeba chránit stále úzkostlivěji. Aby hospodaření s vodou a její ochrana byly smysluplné, je nezbytné znát nejen základní fyzikálně chemické vlastnosti vody, ale také chápat hlavní procesy, které ovlivňují její množství a složení, a to v atmosféře, povodích, řekách i nádržích. Je třeba umět posoudit míru a význam různých lidských činností na znečišťování vody a používat udržitelné metody, s jejichž pomocí lze tyto dopady eliminovat.
Kniha přináší souhrn současných základních znalostí z hydrologie, hydrochemie, hydrobiologie, ochrany životního prostředí, úpravárenství a vodního hospodářství. Primárně je napsána jako učebnice pro studenty a pedagogy, jimž rozšiřuje obzor vědomostí získaných v rámci dílčích specializací, ale obsahuje zároveň informace a souvislosti důležité také pro vodohospodáře a zajímavé i pro širokou veřejnost.
Kód titulu: 9788073948344
Autor: Kopáček, Jiří, Hejzlar, Josef, Rulík, Martin
Nakladatel: Nakladatelství Jihočeské univerzity
Jazyk: čeština
EAN: 9788073948344
Rok vydání: 2021
Počet stran: 400
skrýt