Pelikán Robert - Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev – Komentář – 1. díl: § 1–179