Brooks Toney - Chrysalis Tarot - Když se nevědomé stane vědomým (kniha a 78 karet)

Chrysalis Tarot - Když se nevědomé stane vědomým (kniha a 78 karet)
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788073705084
Cena eshop:
528 Kč
( Cena MOC: 587,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Brooks Toney - Chrysalis Tarot - Když se nevědomé stane vědomým (kniha a 78 karet)

Objevte nevsˇedni´ tarotovou sadu, ktera´ do Velky´ch arka´n prˇina´sˇi´ nejeden novy´ prˇi´beˇh. Jako dvorni´ karty se va´m prˇedstavi´ herecka´ spolecˇnost strˇedoveˇky´ch postavicˇek, ktere´ dodaji´ vasˇim vy´kladu°m zˇivot. Hlavni´m ci´lem teˇchto karet je vsˇak sebeuveˇdomeˇni´. Urcˇiteˇ jste uzˇ mnohokra´t slysˇeli, zˇe „vsˇechny odpoveˇdi uzˇ ma´me v sobeˇ“. Tedˇ uzˇ je jen neˇjak dostat ven. Chrysalis Tarot je pro tento sˇlechetny´ ci´l jako stvorˇeny´ - bude inspirovat vasˇi mysl, kla´st va´m hloubave´ ota´zky a zavede va´s na dobrodruzˇnou cestu do vasˇeho nitra. Na cestu, ktera´ toho hodneˇ odhali´ a bude poucˇna´ i za´bavna´.
Kód titulu: 9788073705084
Autor: Brooks Toney
Nakladatel: Synergie Publishing SE
Jazyk: čeština
EAN: 9788073705084
Rok vydání: 2019
Počet stran: 96
skrýt