Orban Peter a kolektiv - Symbolon hra rozpomínání - Kniha + 78 karet

Symbolon hra rozpomínání - Kniha + 78 karet
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788073705336
Cena eshop:
449 Kč
( Cena MOC: 499,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Orban Peter a kolektiv - Symbolon hra rozpomínání - Kniha + 78 karet

SYMBOLON je prˇedmeˇt rozlomeny´ na dveˇ cˇa´sti, ktere´ touzˇi´ po opeˇtovne´m splynuti´ v jeden celek. To je take´ ci´lem te´to hry: spojit vsˇe, co je odmi´tnuto a potlacˇeno v nasˇem podveˇdomi´, s nasˇi´m veˇdomi´m. SYMBOLON va´m pomu°zˇe k rozpozna´ni´, pochopeni´ a prˇijeti´ vsˇech vasˇich cˇa´sti´ – vnitrˇni´ch osobnosti´ – ktere´ nezna´te a ktere´ vedou svu°j vlastni´ zˇivot v temny´ch chod- bicˇka´ch a za´kouti´ch vasˇeho nitra, kde bez zjevny´ch prˇi´cˇin mnohdy ovlivnˇuji´ a nepochopitelneˇ prˇetva´rˇeji´ va´sˇ zˇivot. SYMBOLON je vynikaji´ci´m na´strojem pro psychoterapii a pozna´ni´ sebe sama. Kazˇda´ karta prˇedstavuje jednu vnitrˇni´ osobnost, jeji´ chova´ni´ a motivy, a za´rovenˇ oblast, ktera´ vola´ po nasˇi´ pozornosti a potrˇebuje sveˇtlo nasˇeho veˇdomi´. Nove´ kapesni´ vyda´ni´ obsahuje sedmdesa´t osm karet (59 x 91 mm) a podrobnou prˇi´rucˇku, ve ktere´ se dozvi´te, co jednotlive´ karty znamenaji´ a jak s nimi pracovat.
Kód titulu: 9788073705336
Autor: Orban Peter a kolektiv
Nakladatel: Synergie Publishing SE
Jazyk: čeština
EAN: 9788073705336
Rok vydání: 2019
Počet stran: 208
skrýt