Reed Henry - SYMBOLY a jak jim rozumět. Úvod do významu znamení