Navrátil Leoš, Rosina Jozef, - Medicínská biofyzika

Medicínská biofyzika
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788027102099
Cena eshop:
530 Kč
( Cena MOC: 589,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Navrátil Leoš, Rosina Jozef, - Medicínská biofyzika

Medicínská biofyzika je interdisciplinárním oborem, který obsahuje prvky mnohých vědních disciplín. Tvoří spojovací článek mezi matematikou a fyzikou na straně jedné a biologickými vědami na straně druhé. Specifikou oboru je skutečnost, že objektem zkoumání jsou živé systémy a výsledky analýzy jsou použity na řešení konkrétních problémů v jednotlivých lékařských a zdravotnických oborech za použití moderní přístrojové techniky. Lékařská biofyzika tvoří nejen integrální součást oborů teoretické a preklinické části lékařského studia, ale i základ všech klinických oborů. Přepracované vydání publikace je výsledkem dlouholeté spolupráce vysoce kvalifikovaných odborníků z řad lékařů, fyziků a techniků. Text je věnován nejen základním znalostem nutným k pochopení oboru, ale také nejnovějším poznatkům v oboru, jejichž znalost je nezbytná pro práci jak lékařů, tak odborníků z řad zdravotnických pracovníků. Text je určen širokému spektru studentů a odborných pracovníků jak v pregraduální, tak v postgraduální přípravě. Potřebné informace zde získají posluchači nejen lékařských a zdravotně sociálních fakult, ale i přírodovědných a technických oborů.
Kód titulu: 9788027102099
Autor: Navrátil Leoš, Rosina Jozef,
Nakladatel: GRADA Publishing, a. s.
EAN: 9788027102099
Rok vydání: 2019
Počet stran: 432
skrýt