Děrgel Martin - 1000 řešení 2/2020 - Úprava základu daně FO, Souběžná výdělečná činnost, Zaměstnávání cizinců, Postupy účtování, Veřejný sektor

Náhled obálky není k dispozici
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9771212471056
Cena eshop:
80 Kč
( Cena MOC: 89,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Děrgel Martin - 1000 řešení 2/2020 - Úprava základu daně FO, Souběžná výdělečná činnost, Zaměstnávání cizinců, Postupy účtování, Veřejný sektor

Publikace 1000 řešení formou dotazů a odpovědí radí při problémových otázkách z odborné praxe a upozorňuje na aktuální změny zákonů. Základ daně z příjmů FO se před snížením o nezdanitelné částky a odčitatelné položky musí ještě upravit, tj. snížit či zvýšit o příslušné částky dané zákonem o daních z příjmů. Základem daně z příjmů FO je v souladu s § 5 odst. 1 zákona o daních z příjmů částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak. Uvedená definice základu daně se vztahuje na příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP a na příjmy z nájmu podle § 9 ZDP. Stanoveno jinak je u příjmů ze závislé činnosti podle § 6, u příjmů z kapitálového majetku podle § 8 a u ostatních z příjmů podle § 10 ZDP… Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností není ve zdravotním pojištění nijak mimořádnou situací. Z hlediska placení pojistného na zdravotní pojištění je důležité, kterou svoji činnost považuje pojištěnec za hlavní resp. vedlejší zdroj příjmů. Hlavním zdrojem příjmů mohou být pro tento účel buď příjmy ze zaměstnání, nebo příjmy ze samostatné výdělečné činnosti... Nastoupí-li do zaměstnání občan EU nebo cizinec, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání (např. občan s trvalým pobytem, občan s uděleným azylem, rezident – viz § 87 ZOZ) je zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou tyto fyzické osoby svým zahraničním zaměstnavatelem vyslány na základě smlouvy k výkonu práce, povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušný úřad práce nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce… Obsah: - Úprava základu daně FO - Souběžná výdělečná činnost - Zaměstnávání cizinců - Daně v praxi - Postupy účtování - Zaměstnávání - Veřejný sektor Autor: Ing. Martin Děrgel, JUDr. Ladislav Jouza, Ing. Antonín Daněk, Ing. Ivan Macháček, Ing. Eva Sedláková, R.W.Fetter, JUDr. Eva Dandová
Kód titulu: 9771212471056
Autor: Děrgel Martin
Nakladatel: PORADCE s. r. o.
EAN: 9771212471056
Rok vydání: 2019
Počet stran: 96
skrýt