Sedláková Eva - Daně a účetnictví 2/2020 - Ukončení roku-daň z příjmů

Náhled obálky není k dispozici
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9771214522077
Cena eshop:
197 Kč
( Cena MOC: 219,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Sedláková Eva - Daně a účetnictví 2/2020 - Ukončení roku-daň z příjmů

Oprava nesprávné výše DPH, Povinnosti a postupy OSVČ ve ZP, Inventarizace zásob, Časové rozlišení Podle § 72 odst. 1 zákona o DPH je oprávněn uplatnit odpočet daně pouze plátce, a to u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro vyjmenované účely uvedené v jednotlivých písmech tohoto odstavce, tj. zejména pro uskutečňování svých zdanitelných plnění, osvobozených plnění s nárokem na odpočet daně, pro plnění s místem plnění mimo tuzemsko, u nichž by měl plátce nárok na odpočet, pokud by se uskutečnila v tuzemsku a pro další vyjmenované účely. Z § 72 odst. 2 zákona o DPH prakticky vyplývá obecná zásada, podle níž chybně uvedená daň na dokladu nezakládá nárok na odpočet daně. Podle tohoto se totiž daní na vstupu chápe výhradně daň, která byla stanovena podle zákona o DPH. Zákonem č. 297/2017 Sb. se od 1. 1. 2020 zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem a zároveň odpočet od dosaženého příjmu zaměstnance na částku 7 903 Kč. To znamená, že za každého tzv. „státního pojištěnce“ obdrží příslušné zdravotní pojišťovny od 1. 1. 2020 měsíčně 1 067 Kč, což je o 49 Kč více než v roce 2019. Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem, tedy 7 903 Kč, je současně roven částce odpočtu od dosaženého příjmu, a to však pouze ve značně specifické situaci u zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří splňují podmínky dané ustanovením § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb Obsah: - Úprava odpočtu daně poslední zdaňovací období kalendářního roku - Odpočty ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2020 - Inventarizace zásob – dopad na daň z příjmů a DPH - Výdaje na reklamu – daňová uznatelnost - Nájem úplatně pořízeného NHM a daňové výdaje - Časové rozlišení v účetních a daních podnikatelů - Cizí měna – přepočet k datu účetní závěrky - Agenturní zaměstnávání - Závazky zaměstnanců – právní zajištění - Daň silniční - Automobil v podnikání a daň z příjmů - Automobil a zaměstnanec - OSVČ a minimální vyměřovací základ za rok 2019 - Příjmy nepodléhající odvodu pojistného zdravotní pojištění v roku 2020 - Mzda za práci podle konta pracovní doby - Započtení pohledávek v PP vztazích – podle NOZ a ZP - Předdůchodový věk – ochrana zaměstnanců - Advokát nesmí poškodit klienta - Pivo je problematický tekutý dezert - Zimní mobilizace zdraví - Hluk – plíživý škůdce Autor: Ing. Eva Sedláková, Ing. Václav Benda, Ing. Martin Děrgel, Ing. Ivan Macháček, Ing. Zdeněk Kuneš, JUDr. Eva Dandová, JUDr. Ladislav Jouza, Ing. Antonín Daněk, R. W. Fetter
Kód titulu: 9771214522077
Autor: Sedláková Eva
Nakladatel: PORADCE s. r. o.
EAN: 9771214522077
Rok vydání: 2019
Počet stran: 80
skrýt