Poláček Bohumil - Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I - A. Říční právo. B. Letecké právo

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I - A. Říční právo. B. Letecké právo
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788075521330
Cena eshop:
630 Kč
( Cena MOC: 700,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Poláček Bohumil - Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I - A. Říční právo. B. Letecké právo

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) tvoří první část připravované trilogie, na kterou bude navazovat část druhá s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) a část třetí nazývající se Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo). Mezinárodní dopravní právo můžeme subsumovat pod právo mezinárodního obchodu, které lze vymezit jako účelově uspořádaný soubor právních norem různého původu a z různých právních odvětví , které spojuje jejich společný účel upravovat právní vztahy vznikající při uskutečňování mezinárodního obchodu a mezinárodního hospodářského styku vůbec. Právní normy uplatňující se při úpravě mezinárodního obchodu jsou tedy normami různé povahy (veřejnoprávní a soukromoprávní) a různého původu (vnitrostátní, evropské i mezinárodní). Vzhledem ke značné šíři materie se kniha zaměřuje pouze na problematiku stěžejních témat z oblastí dopravního práva, a to zejména na odpovědnost, úpravu právního režimu dopravní cesty, ochranu před protiprávními činy a na státní správu v daném typu dopravy. Jednotlivá témata jsou zpracována v kontextu evropského práva (práva Evropské unie), které je v mnoha ohledech významným mezistupněm mezi vnitrostátní a mezinárodní úpravou.
Kód titulu: 9788075521330
Autor: Poláček Bohumil
Nakladatel: Wolters Kluwer ČR, a.s.
EAN: 9788075521330
Rok vydání: 2016
Počet stran: 388
skrýt