Mareček Jan, Doležal Jiří, Tunka Martin, - Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související

Náhled obálky není k dispozici
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788073804305
Cena eshop:
44 Kč
( Cena MOC: 49,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Mareček Jan, Doležal Jiří, Tunka Martin, - Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl podstatně novelizován zákonem č. 350/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Publikace přináší souborný výklad nového stavebního zákona v jeho platném znění spolu s výkladem jeho prováděcích předpisů a předpisů bezprostředně navazujících, které upravují zejména organizaci a využívání území, jakož i přípravu a povolování staveb a jsou určující pro činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů. Publikace zahrnuje také výklad novelizovaného zákona o vyvlastnění a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Komentář zpracoval autorský kolektiv, který se podílel na přípravě právní úpravy územního plánování a stavebního řádu a jehož členové se soustavně zabývají poznatky z její praktické aplikace. Publikace tak představuje základní pomůcku pro obecní a krajské úřady, jakož i pro projektanty, investory a další účastníky výstavby. Publikace byla zpracována na základě podkladů shromážděných ke dni 31. 3. 2013, přitom ale reaguje na aktuální novelu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky zákonem č. 100/2013 Sb.
Kód titulu: 9788073804305
Autor: Mareček Jan, Doležal Jiří, Tunka Martin,
Nakladatel: Vydavatelství a nakladatelství Čeněk Aleš, s.r.o.
EAN: 9788073804305
Počet stran: 840
skrýt