Pullmanová Helena - Ochrana obchodního jména a její projevy ve známkoprávní reformě EU

Ochrana obchodního jména a její projevy ve známkoprávní reformě EU
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788075023087
Cena eshop:
261 Kč
( Cena MOC: 290,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Pullmanová Helena - Ochrana obchodního jména a její projevy ve známkoprávní reformě EU

Pojem obchodního jména v § 8 obchodního zákoníku byl k 1. lednu 2001 nahrazen pojmem obchodní firmy a aplikační rozsah uvedeného ustanovení se zúžil. Právo k obchodní firmě tak nově svědčilo pouze podnikatelům zapsaným do obchodního rejstříku; podnikatelé zde nezapsaní ztratili ochranu, kterou jim dříve poskytovalo uvedené ustanovení. Bohužel tuto právní úpravu převzal i občanský zákoník. Jak se podnikatelé, kterým nesvědčí právo k obchodní firmě, mohou domáhat ochrany práv k označení, pod kterým podnikají, tedy obchodnímu jménu? Poskytuje se tato ochrana také zahraničním podnikatelům? Odpovědi na tyto a další otázky jsou v publikaci podrobně rozebrány a jejich dopad v praxi je demonstrován na konkrétním modelovém případu. Právo k obchodnímu jménu podnikatele nezřídka koliduje s právem k ochranné známce jiné osoby, proto se kniha věnuje také vztahu uvedených práv a uvádí, jaké možnosti a prostředky ochrany má podnikatel k tomu, aby v jednotlivých fázích existence ochranné známky zabránil zásahu do svého práva k obchodnímu jménu. Autorka však zmiňuje také případy z judikatury Soudního dvora Evropské unie, kdy podnikatel při užívání svého obchodního jména na trhu může zasahovat do práv jiné osoby k její ochranné známce. Závěry o možnostech ochrany práv podnikatele k jeho obchodnímu jménu jsou rozebrány též v kontextu novely zákona o ochranných známkách účinné od ledna 2019 včetně kritické reflexe plánovaných změn.
Kód titulu: 9788075023087
Autor: Pullmanová Helena
Nakladatel: Nakladatelství Leges, s.r.o.
EAN: 9788075023087
Rok vydání: 2019
Počet stran: 128
skrýt