Vojáček Ladislav - Praktikum právních dějin, 3.vydání

Praktikum právních dějin, 3.vydání
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788073801960
Cena eshop:
288 Kč
( Cena MOC: 320,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Vojáček Ladislav - Praktikum právních dějin, 3.vydání

K základním zásadám efektivního historického a právněhistorického studia patří obracet se ad fontes, tedy k původním pramenům. Tato publikace chce tomuto požadavku alespoň zčásti vyhovět. Jedná se o tématicky uspořádaný soubor textů, jež podávají informace o právu v minulosti nebo přibližují jeho dobový či pozdější výklad, případně zachycují státní uspořádaní ve vybraných státech. Texty jsou doplněny stručnými přehledy literatury, které se vztahují k právním dějinám jako celku i speciálně k daným problémům. Autoři v první části knihy ilustrují vývoj ve čtyřech vybraných regionech Evropy (ve rancii, Německu, Anglii a Rusku). Do druhé části vybrali obecnější problémy z vývoje práva a státního uspořádání, zpravidla přesahující rámec ednotlivých států. Autoři se postupně zabývají vznikem státu a práva ve starověku a středověku, společenským uspořádáním ve středověkých tátech, postavením církve a vztahem státu a církve, porovnáním trestního práva ve středověku a na počátku novověku a recepcí římského práva. Dále pokračují až čistě k novověkým problémům, jako jsou moderní kodifikace, konstitucionalismus, nacistické a fašistické právo a sovětské právo.
Kód titulu: 9788073801960
Autor: Vojáček Ladislav
Nakladatel: Vydavatelství a nakladatelství Čeněk Aleš, s.r.o.
EAN: 9788073801960
Rok vydání: 2009
Počet stran: 256
skrýt