Jelínek Jiří - Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - problémy a perspektivy

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - problémy a perspektivy
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788075023513
Cena eshop:
621 Kč
( Cena MOC: 690,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: Jelínek Jiří - Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - problémy a perspektivy

Monografie pojednává o fenoménu trestní odpovědnosti právnických osob, který je jednou z mimořádně kontroverzních otázek trestněprávní teorie. Autor provádí rozbor vybraných problematických témat a otázek právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, jejich sankcionování i řízení proti nim, zasazuje problematiku do evropského kontextu vývoje kontinentálního typu právního řádu a uvádí ji do kriminologických souvislostí. Snaží se nalézt odpověď jednak na obecné otázky – zda bylo pro Českou republiku skutečně nezbytné přijímat tento typ právní odpovědnosti, jaký vliv při přijetí hrály mezinárodní závazky a doporučení, jaká jsou specifika sankcionování právnických osob – a jednak na konkrétní problémy vznikající při aplikaci zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jako jsou např. problém rozsahu kriminalizace jednání právnických osob, otázka přechodu trestní odpovědnosti právnických osob na právní nástupce, nebo zvláštnosti trestního řízení proti právnickým osobám. Ukazuje se, že legislativní řešení jsou mnohdy diskutabilní, vzbuzují rozpaky, při hledání správného řešení vyvstává řada dalších otázek, které nelze řešit doktrinálním výkladem ani aplikační praxí. Kritické zamyšlení vede autora k závěru o nutnosti přijetí nové právní úpravy. Záměrem autora je doplnit autoritativní výklad právní úpravy obsažený v učebnicích a komentářích o alternativní pohledy na některé vybrané problémy. Tím také otevírá dveře k diskusi vedoucí k žádoucí změně právní úpravy.
Kód titulu: 9788075023513
Autor: Jelínek Jiří
Nakladatel: Nakladatelství Leges, s.r.o.
EAN: 9788075023513
Rok vydání: 2019
Počet stran: 384
skrýt