Nakladatelství Maraton

Nakladatelství Maraton vzniklo teprve počátkem roku 2020. Vydává kvalitní prózu a vedle toho nonfiction zaměřenou jednak na historii, jednak na závažné problémy současnosti – to vše od význačných českých i světových autorů. Zvýšenou pozornost věnuje dějinám 20. století v souvislosti s totalitními režimy a ideologiemi.

Knihy, jako Hella (Magnesia litera 2024 - kniha roku), Antikomunistické manifesty, či Co skrývá Jeruzalém i mnoho dalších, tvoří jádro nakladatelské produkce zabývající se palčivými a mnohdy krutými momenty moderních dějin.